Tangram ölçüm etkinliği (üçgen, kare ve paralelkenarın alanı)

Tangram geometrik biçimlerdeki 7 adet parçayı bir araya getirerek çeşitli yapılar oluşturma esasına dayalı bir zekâ oyunudur. Bu parçalar 5 farklı büyüklüklerdeki 5 adet üçgen, 1 adet kare ve 1 adet paralelkenardır. Tangram parçaları kullanılarak Hacıömeroğlu ve Apaydın (2009)  tarafından önerilen bir etkinliktir. Tangram ölçüm etkinliğinin “Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer”, “Üçgenin alan bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer”,  “Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer”, “Paralelkenarda bir kenara ait yüksekliği çizer” ve “Alan ile ilgili problemleri çözer” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Öğrencilere tangram setleri, uygulama kâğıtları ve cetvel dağıtılır. Verilen şekilleri en hızlı şekilde tamamlayıp ölçümleri doğru şekilde yapan grup en yüksek puan alır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

dfsd sdfsdf

Tangram Etkinliği Öğrenci Cevaplar

Tangram Etkinliği Öğrenci

Kaynak: Hacıömeroğlu, G., & Apaydın, S. (2009). Tangram etkinliği ile çevre ve alan hesabı. İlköğretim Online, 8(2).