Kelime Avı Oyunu (Sıfat Tamlamaları)

Kelime avı oyunu diyagram içerisinde gizlenmiş kelimeleri bulma esasına dayalı bir zekâ oyunudur. Bu oyun “sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar” kazanımını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlikte 2 adet diyagram bulunmaktadır. Bir diyagramda sıfat tamlamasının tamlayanı diğer diyagramda ise tamlananı gizlenmiştir. Etkinlik bireysel olarak uygulanır. Etkinlikte öğrencilerden iki diyagramı kullanarak mümkün olduğunda çok sıfat tamlaması oluşturmaları istenir. Oyun sonunda en çok sıfat tamlaması oluşturan öğrenci en yüksek puanı alır. Aşağıda etkinlik materyalleri pdf olarak verilmiştir. Bu materyaller A4 kağıdına çıktı alınarak uygulanır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir.

aasda sdasda

 Sıfat Tamlamaları Kelime Avı Oyunu

 Sıfat Tamlamaları Kelime Avı Oyunu Sıfat Listesi

 Sıfat Tamlamaları Kelime Avı Oyunu Çözümleri

Karikatür Kartları Oyunu (sıfat türleri)

Karikatür oyunu etkinliğinde karşılıklı diyalogların olduğu yaklaşık 50 karikatür kartı hazırlanmıştır. Diyaloglar içerisinde geçen kırmızı kelimenin hangi sıfat türünden (niteleme sıfatı, işaret sıfatı, belgisiz sıfat, soru sıfatı, sayı sıfatı) olduğu herbir kartın arkasına yazılmıştır. Bu etkinliğin “Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder, sıfatları işlevlerine uygun olarak kullanır” kazanımını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Her gruba bir grup başkanı seçilir. Grup başkanı grup üyelerine sırayla kartları göstererek diyalogda geçen kırmızı kelimenin türünü sorar. Doğru bilen üyelere kartı verir. Tüm kartlar bittiğinde en çok kart toplayan öğrenci en yüksek puanı alır.Aşağıdaki pdf dosyaları indirilerek kalın A4 kağıdına renkli çıktı alınır ve makasla kart şeklinde kesilir. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir.

asda sdad

Sıfatlar OYUN

sıfat listesi 

Karikatür Kartları Oyunu (Hal Ekleri)

Karikatür oyunu etkinliğinde karşılıklı diyalogların olduğu yaklaşık 50 karikatür kartı hazırlanmıştır. Diyaloglar içerisinde geçen kırmızı kelimenin hangi hal ekini aldığı (Yalın hali, belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma) herbir kartın arkasına yazılmıştır. Bu etkinlik “Hal eklerinin işlevlerini kavrar” kazanımını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Her gruba bir grup başkanı seçilir. Grup başkanı grup üyelerine sırayla kartları göstererek diyalogda geçen kırmızı kelimenin türünü sorar. Doğru bilen üyelere kartı verir. Tüm kartlar bittiğinde en çok kart toplayan öğrenci en yüksek puanı almıştır. Aşağıdaki pdf dosylarını indirerek kalın A4 kağıdına renkli çıktı alarak makas ile kart şeklinde kesiniz. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir.

asd dasd

hal ekleri kart oyunu

hal ekleri liste

Karikatür Kartları Oyunu (Edat, Bağlaç, Ünlem)

Karikatür oyunu etkinliğinde karşılıklı diyalogların olduğu yaklaşık 50 karikatür kartı hazırlanmıştır. Diyaloglar içerisinde geçen kırmızı kelimenin edat, bağlaç ya da ünlem türlerinden hangisi olduğu her bir kartın arkasına yazılmıştır. Bu etkinliğin “Edat, bağlaç, ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları anlam özelliklerini kavrar; bu kelimeleri işlevlerine uygun olarak kullanır” kazanımını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Her gruba bir grup başkanı seçilir. Grup başkanı grup üyelerine sırayla kartları göstererek diyalogda geçen kırmızı kelimenin türünü sorar. Doğru bilen üyelere kartı verir. Tüm kartlar bittiğinde en çok kart toplayan öğrenci en yüksek puanı alır. etkinliğin uygulanması için aşağıdaki pdf dosyalarının indirilerek kalın A4 kağıdına renkli olarak basılması ve makasla kesilerek kart haline getirilmesi gerekmektedir. Etkinliğin uygulanmasına ait resimler aşağıda görülmektedir.

adasdsdasd

Edat Bağlaç Ünlem Oyun

Edat, Bağlaç, Ünlem Liste

Yarım Kalpler Oyunu

Kalp oyunu etkinliği karton şeklindeki plakalara kalplerin çizilmesi, kalbin bir yarısına deyim diğer yarısına da deyimin anlamının yazılması ile oluşturulmuş bir etkinliktir. Bu oyun deyimler ve anlamlarının öğretiminde kullanılabileceği düşünülmektedir. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Etkinlikte gruplardan deyimler ile deyimlerin doğru anlamlarını içeren yarım kalpleri biraraya getirerek kalp oluşturmaları istenir. Etkinlik sonunda en çok kalp oluşturan grup en yüksek puanı alır. Etkinliği uygulamak için aşağıda linki bulunan dosyayı indirerek kalın A4 kağıdına çıktı almanız ve kalpleri makasla kesmeniz gerekmektedir.

asd sdsa

kalp oyunu deyimler