Matepoli Oyunu (Tam Sayılar)

Matepoli oyunu bir adet kalın A4 kağıdı üzerine hazırlanmış diyagram, zar ve renkli pullarla oynanır. “Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer”, “Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar” ve “Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyun grupla oynanır. Oyunda grup üyeleri sırayla 2 şer defa zar atar. Zar üzerinde yazan tam sayılara göre karton üzerindeki diyagramda gösterilen işlemleri yaparak ilerlemeye çalışır. İşlemleri yapan grup üyesini diğer grup üyeleri de takip ederek yanlış işlem yapıp yapmadığını kontrol eder. Diyagramın sonuna ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak kalın A4 kağıdına basılmalıdır.

sdfasdg sdfsd

Matepoli_tam sayılar

İşlem Karala Oyunu (Tam Sayılar)

Bu etkinlik kâğıt kalem etkinliğidir. “Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer”, “Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar” ve “Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyunda amaç kareler içerisinde yazılı sayılardan ve matematiksel sembollerden yola çıkarak oyunda belirtilen sayıda karenin içini karalayıp işlemin sonucunun doğru olmasını sağlamaktır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

asdasd fdgdfg

işlem karala tam sayılar çözümler işlem karala_tam sayılar

Futoşiki Oyunu (Tam Sayılar)

Bu etkinlik kâğıt kalem etkinliğidir. Çeşitli matris boyutlarında (4X4, 5X5) hazırlanabilen bu oyun, “Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir” ve “tam sayıları karşılaştırır ve sıralar” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyunda amaç kareler içerisinde yazılı negatif ya da pozitif sayılardan ve kareler arasındaki büyüktür (>) küçüktür (<) işaretlerinden yola çıkarak boş olan karelerdeki sayıları tahmin etmektir. Sudoku oyununa benzer olan bu oyunda belli aralıktaki sayılar (örn: 1-4) satır ya da sütunlarda yalnızca bir kez kullanılmalıdır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

asdsad fdgdfg

Futoşiki Oyunu

Futoşiki Oyunu cevaplar