Yapboz Oyunu (İsim ve Sıfat Tamlamaları)

Yapboz, parçalardan oluşan bir resim veya fotoğrafın birleştirilmeye çalışıldığı görsel algıya dayanan bir oyundur (wikipedia). “İsim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar” ve “Sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar” kazanımının sağlanmasında kullanılabileceği düşünülerek isim ve sıfat tamlamaları konusuna uyarlanmıştır. Etkinlik için önce yapboz setleri satın alınmalıdır. 3 tür olarak tasarlanan yapboz oyunlarından biri belirtili isim tamlaması, biri belirtisiz isim tamlaması, diğeri ise sıfat tamlamalarına yönelik oluşturulur. Her bir tamlama türü için hazırlanan yapboz oyununda herbir yapboz parçasının altına tamlamanın “tamlayanı” yazılır, yapboz parçasının yapboz tahtasında gelmesi gereken yere de tamlamanın “tamlananı” yazılır. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Etkinlikte gruplardan yapbozu öncelikle yapboz parçasında yazan tamlayandan yola çıkarak oluşturmaları istenir. Eğer parçaları kullanarak tamlama oluşturamıyorsa yapbozun resminden yola çıkarak tamlama oluşturmaları istenir. Yapbozu ilk tamamlayan grup en yüksek puanı alır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Tamlamaların listesini aşağdıdaki linkten indirebilirsiniz.

fdgf sdfsd

İsim Sıfat Tamlamaları Yapboz Oyunu