Karikatür Kartları Oyunu (Hal Ekleri)

Karikatür oyunu etkinliğinde karşılıklı diyalogların olduğu yaklaşık 50 karikatür kartı hazırlanmıştır. Diyaloglar içerisinde geçen kırmızı kelimenin hangi hal ekini aldığı (Yalın hali, belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma) herbir kartın arkasına yazılmıştır. Bu etkinlik “Hal eklerinin işlevlerini kavrar” kazanımını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Her gruba bir grup başkanı seçilir. Grup başkanı grup üyelerine sırayla kartları göstererek diyalogda geçen kırmızı kelimenin türünü sorar. Doğru bilen üyelere kartı verir. Tüm kartlar bittiğinde en çok kart toplayan öğrenci en yüksek puanı almıştır. Aşağıdaki pdf dosylarını indirerek kalın A4 kağıdına renkli çıktı alarak makas ile kart şeklinde kesiniz. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir.

asd dasd

hal ekleri kart oyunu

hal ekleri liste