Birim Küpler (prizmanın hacmi)

Bu etkinlikte, daha önceden satın alınan geçmeli birim küpler kullanılmıştır. Etkinlik, “dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birim küp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar; verilen cismin hacmini birim küpleri sayarak hesaplar”, “Verilen bir hacme sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birim küplerle oluşturur; hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar” ve “Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Etkinlikte öğrencilerden 3 boyutlu çizimlerdeki şekilleri birim küplerle oluşturarak hacmini hesaplamaları istenir. Etkinlik sonunda en çabuk ve doğru sonuca ulaşan grup en yüksek puanı alır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

dfgfd fdgdfg

BİRİM KÜPLER ETKİNLİĞİ