Sihirli Piramit Oyunu (cebirsel İfadeler )

Sihirli Piramit oyunu kâğıt kalem oyunudur. Bireysel olarak oynanır. “Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur” kazanımını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyunda, piramidin tepesinden başlayarak birbirine komşu çemberler yardımıyla tabana ulaşan bir yol oluşturulmalıdır. Bu yolda birinciden altıncı terime kadar olan rakamlar yalnızca bir kez kullanılmalıdır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

adasas sdadasda

sihirli piramit oyunu çözümler

sihirli piramit oyunu

Matepoli Oyunu (Cebirsel İfadeler)

Matepoli oyunu bir adet kalın A4 kağıdı üzerine hazırlanmış diyagram, zar ve renkli pullarla oynanır. “Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar”, “Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar” ve “Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyun grupla oynanır. Oyunda grup üyeleri sırayla 2 şer defa zar atar. Zar üzerinde yazan cebirsel ifadelere göre karton üzerindeki diyagramda gösterilen işlemleri yaparak ilerlemeye çalışır. İşlemleri yapan grup üyesini diğer grup üyeleri de takip ederek yanlış işlem yapıp yapmadığını kontrol eder. Diyagramın sonuna ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak kalın A4 kağıdına basılmalıdır.

asdas sdfadsf

Matepoli_cebirsel

Kart Oyunu (cebirsel ifadeler)

Kart oyunu etkinliği, arkasında ve önünde yazılı ifadelere göre oynanan bir kart oyunudur. “Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar”, “Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar” ve “Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyun grupla oynanır. Her grup için bir başkan seçilir. Kartın ön yüzünde bir cebirsel ifadenin sözel olarak ifade edilmiş şekli yazılıdır ve bu ifadenin cebirsel yazılışı kartın arka yüzündedir. Ya da bir cebirsel ifade ve cebirsel ifadedeki değişkenin alacağı değer verilmiştir bu değere göre cebirsel ifadenin alacağı değer kartın arka yüzünde yazılmıştır. Grup başkanı kart destesini elinde tutar ve grup üyelerine sıradaki kartı gösterir. Eğer grup üyesi kartın ön yüzündeki soruya doğru cevabı verebilirse karta sahip olur. Oyun sonunda en çok kart toplayan kartın sahibi olur. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak kalın A4 kağıdına basılarak kesilmelidir.

fad sdfsd

cebirsel ifadeler OYUN