İşlem Karala Oyunu (Tam Sayılar)

Bu etkinlik kâğıt kalem etkinliğidir. “Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer”, “Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar” ve “Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyunda amaç kareler içerisinde yazılı sayılardan ve matematiksel sembollerden yola çıkarak oyunda belirtilen sayıda karenin içini karalayıp işlemin sonucunun doğru olmasını sağlamaktır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

asdasd fdgdfg

işlem karala tam sayılar çözümler işlem karala_tam sayılar

Zamir Avı Oyunu (Zamirler)

Kelime avı oyunu diyagram içerisinde gizlenmiş kelimeleri bulma esasına dayalı bir zekâ oyunudur. Bu oyun “zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır.” kazanımını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlikte 1 adet diyagram hazırlanmıştır. Bu diyagramda zamirler gizlenmiştir. Gizlenen zamirler diyagramın altında verilmiştir. Öğrencilerden istenen altta verilen zamirlerden hangisinin diyagramda olmadığını bulmalarıdır. Etkinlik bireysel olarak uygulanır. Oyun sonunda diyagramda bulunmayan zamiri bulan ilk öğrenci en yüksek puanı alır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

fdsfs sdfsf

zamirler Kelime Avı Oyunu

zamirler Avı Oyunu cevaplar

Yapboz Oyunu (İsim ve Sıfat Tamlamaları)

Yapboz, parçalardan oluşan bir resim veya fotoğrafın birleştirilmeye çalışıldığı görsel algıya dayanan bir oyundur (wikipedia). “İsim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar” ve “Sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar” kazanımının sağlanmasında kullanılabileceği düşünülerek isim ve sıfat tamlamaları konusuna uyarlanmıştır. Etkinlik için önce yapboz setleri satın alınmalıdır. 3 tür olarak tasarlanan yapboz oyunlarından biri belirtili isim tamlaması, biri belirtisiz isim tamlaması, diğeri ise sıfat tamlamalarına yönelik oluşturulur. Her bir tamlama türü için hazırlanan yapboz oyununda herbir yapboz parçasının altına tamlamanın “tamlayanı” yazılır, yapboz parçasının yapboz tahtasında gelmesi gereken yere de tamlamanın “tamlananı” yazılır. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Etkinlikte gruplardan yapbozu öncelikle yapboz parçasında yazan tamlayandan yola çıkarak oluşturmaları istenir. Eğer parçaları kullanarak tamlama oluşturamıyorsa yapbozun resminden yola çıkarak tamlama oluşturmaları istenir. Yapbozu ilk tamamlayan grup en yüksek puanı alır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Tamlamaların listesini aşağdıdaki linkten indirebilirsiniz.

fdgf sdfsd

İsim Sıfat Tamlamaları Yapboz Oyunu

Pentomino Oyunu (isim kökü, fiil kökü)

5 adet birim karenin değişik şekillerde biraraya getirilmesi ile elde edilen şekillere pentomino denir. Bu şekilde 12 adet pentomino elde edilebilir. Pentominolar harflerle olan şekil benzerliklerinden dolayı harflerle isimlendirilmektedir. Pentomino oyunu “İsim ve fiili ayırt eder” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Etkinlikte diyagramlardaki kutucuklara harfler yazılmıştır. Diyagramın üstüne de bir isim bir fiil yazılmıştır. Gruplardan diyagramların üstünde isim yazıyorsa isim olan kelimenin fiil yazıyorsa fiil olan kelimenin açıkta kalacak şekilde diğer harflerin 3 pentomino parçası kullanılarak kapamaları istenir. Tüm diyagramları doğru bir şekilde tamamlayan grup en yüksek puanı alır. Etkinliğin uygulanması için aşağıda linki verilen pdf dosyaları çıktı alınarak öğrencilere dağıtılır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir.

asdasd asdasddsd

 pentomino etkinliği

 pentomino etkinliği çözüm

Kelime Avı Oyunu (Sıfat Tamlamaları)

Kelime avı oyunu diyagram içerisinde gizlenmiş kelimeleri bulma esasına dayalı bir zekâ oyunudur. Bu oyun “sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar” kazanımını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlikte 2 adet diyagram bulunmaktadır. Bir diyagramda sıfat tamlamasının tamlayanı diğer diyagramda ise tamlananı gizlenmiştir. Etkinlik bireysel olarak uygulanır. Etkinlikte öğrencilerden iki diyagramı kullanarak mümkün olduğunda çok sıfat tamlaması oluşturmaları istenir. Oyun sonunda en çok sıfat tamlaması oluşturan öğrenci en yüksek puanı alır. Aşağıda etkinlik materyalleri pdf olarak verilmiştir. Bu materyaller A4 kağıdına çıktı alınarak uygulanır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir.

aasda sdasda

 Sıfat Tamlamaları Kelime Avı Oyunu

 Sıfat Tamlamaları Kelime Avı Oyunu Sıfat Listesi

 Sıfat Tamlamaları Kelime Avı Oyunu Çözümleri

Karikatür Kartları Oyunu (sıfat türleri)

Karikatür oyunu etkinliğinde karşılıklı diyalogların olduğu yaklaşık 50 karikatür kartı hazırlanmıştır. Diyaloglar içerisinde geçen kırmızı kelimenin hangi sıfat türünden (niteleme sıfatı, işaret sıfatı, belgisiz sıfat, soru sıfatı, sayı sıfatı) olduğu herbir kartın arkasına yazılmıştır. Bu etkinliğin “Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder, sıfatları işlevlerine uygun olarak kullanır” kazanımını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Her gruba bir grup başkanı seçilir. Grup başkanı grup üyelerine sırayla kartları göstererek diyalogda geçen kırmızı kelimenin türünü sorar. Doğru bilen üyelere kartı verir. Tüm kartlar bittiğinde en çok kart toplayan öğrenci en yüksek puanı alır.Aşağıdaki pdf dosyaları indirilerek kalın A4 kağıdına renkli çıktı alınır ve makasla kart şeklinde kesilir. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir.

asda sdad

Sıfatlar OYUN

sıfat listesi