Tangram Oyunu

Tangram geometrik biçimlerdeki 7 adet parçayı bir araya getirerek çeşitli yapılar oluşturma esasına dayalı bir zekâ oyunudur. Bu parçalar 5 farklı büyüklüklerdeki 5 adet üçgen, 1 adet kare ve 1 adet paralelkenardır. Tangram etkinliği “Alan ile ilgili problemleri çözer” kazanımını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlikte öğrencilerden tangramın tüm parçalarını kullanarak verilen şekilleri oluşturmaları istenir. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Verilen tüm şekilleri en hızlı ve doğru şekilde yapan grup en yüksek puanı alır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

dfsd fdsfd sdasda sdfsdf

Tangram tüm

Tangram ölçüm etkinliği (üçgen, kare ve paralelkenarın alanı)

Tangram geometrik biçimlerdeki 7 adet parçayı bir araya getirerek çeşitli yapılar oluşturma esasına dayalı bir zekâ oyunudur. Bu parçalar 5 farklı büyüklüklerdeki 5 adet üçgen, 1 adet kare ve 1 adet paralelkenardır. Tangram parçaları kullanılarak Hacıömeroğlu ve Apaydın (2009)  tarafından önerilen bir etkinliktir. Tangram ölçüm etkinliğinin “Üçgende bir kenara ait yüksekliği çizer”, “Üçgenin alan bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer”,  “Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer”, “Paralelkenarda bir kenara ait yüksekliği çizer” ve “Alan ile ilgili problemleri çözer” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Etkinlik gruplar halinde uygulanır. Öğrencilere tangram setleri, uygulama kâğıtları ve cetvel dağıtılır. Verilen şekilleri en hızlı şekilde tamamlayıp ölçümleri doğru şekilde yapan grup en yüksek puan alır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

dfsd sdfsdf

Tangram Etkinliği Öğrenci Cevaplar

Tangram Etkinliği Öğrenci

Kaynak: Hacıömeroğlu, G., & Apaydın, S. (2009). Tangram etkinliği ile çevre ve alan hesabı. İlköğretim Online, 8(2).

Sihirli Piramit Oyunu (cebirsel İfadeler )

Sihirli Piramit oyunu kâğıt kalem oyunudur. Bireysel olarak oynanır. “Aritmetik dizilerin kuralını harfle ifade eder; kuralı harfle ifade edilen dizinin istenilen terimini bulur” kazanımını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyunda, piramidin tepesinden başlayarak birbirine komşu çemberler yardımıyla tabana ulaşan bir yol oluşturulmalıdır. Bu yolda birinciden altıncı terime kadar olan rakamlar yalnızca bir kez kullanılmalıdır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

adasas sdadasda

sihirli piramit oyunu çözümler

sihirli piramit oyunu

Pentomino Oyunu (Alan)

5 adet birim karenin değişik şekillerde biraraya getirilmesi ile elde edilen şekillere pentomino denir. Bu şekilde 12 adet pentomino elde edilebilir. Pentominolar harflerle olan şekil benzerliklerinden dolayı harflerle isimlendirilmektedir. Pentomino oyunu “Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer” ve “Paralelkenarda bir kenara ait yüksekliği çizer” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyun grupla oynanır. Grup üyeleri daha önceden hazırlanmış oyun kâğıtlarındaki şekilleri verilen pentomino parçalarıyla oluşturmaya çalışır. Şekili oluşturduktan sonra bu şeklin alanını hesaplayarak oyun kâğıdındaki ilgili yere yazar. Tüm şekilleri ilk bitirip alanları doğru olarak hesaplayan grup birinci olur. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

dfsgffg gfd sdfsd

pentomino etkinlik 1

pentomino etkinlik 2 cevap anahtarı

pentomino etkinlik 2

Matepoli Oyunu (Tam Sayılar)

Matepoli oyunu bir adet kalın A4 kağıdı üzerine hazırlanmış diyagram, zar ve renkli pullarla oynanır. “Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer”, “Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar” ve “Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyun grupla oynanır. Oyunda grup üyeleri sırayla 2 şer defa zar atar. Zar üzerinde yazan tam sayılara göre karton üzerindeki diyagramda gösterilen işlemleri yaparak ilerlemeye çalışır. İşlemleri yapan grup üyesini diğer grup üyeleri de takip ederek yanlış işlem yapıp yapmadığını kontrol eder. Diyagramın sonuna ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak kalın A4 kağıdına basılmalıdır.

sdfasdg sdfsd

Matepoli_tam sayılar

Matepoli Oyunu (Cebirsel İfadeler)

Matepoli oyunu bir adet kalın A4 kağıdı üzerine hazırlanmış diyagram, zar ve renkli pullarla oynanır. “Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar”, “Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar” ve “Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyun grupla oynanır. Oyunda grup üyeleri sırayla 2 şer defa zar atar. Zar üzerinde yazan cebirsel ifadelere göre karton üzerindeki diyagramda gösterilen işlemleri yaparak ilerlemeye çalışır. İşlemleri yapan grup üyesini diğer grup üyeleri de takip ederek yanlış işlem yapıp yapmadığını kontrol eder. Diyagramın sonuna ilk ulaşan oyuncu oyunu kazanır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak kalın A4 kağıdına basılmalıdır.

asdas sdfadsf

Matepoli_cebirsel

Kendoku Oyunu (Tamsayılarda toplama)

Kendoku sudokuya benzer ve kâğıt kalem ile oynanan bir oyundur. “Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyun bireysel oynanır. Oyunda amaç, belli aralıktaki sayıları her satır ve sütunda bir defa kullanmak üzere kutucuklara yerleştirmektir. Kutucuklara yerleştirirken dikkat edilecek kural kalın çizgilerle ayrılmış bölmelerdeki sayıların toplamının bölmenin sol üst köşesinde verilen sayıya eşit olmasıdır. Gri bölgeler ise negatif sayıları temsil etmektedir. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

dfsdf sdfsad

Kendoku Tam Sayılar çözümler Kendoku Tam Sayılar

Kart Oyunu (cebirsel ifadeler)

Kart oyunu etkinliği, arkasında ve önünde yazılı ifadelere göre oynanan bir kart oyunudur. “Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar”, “Cebirsel ifadenin değerlerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar” ve “Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyun grupla oynanır. Her grup için bir başkan seçilir. Kartın ön yüzünde bir cebirsel ifadenin sözel olarak ifade edilmiş şekli yazılıdır ve bu ifadenin cebirsel yazılışı kartın arka yüzündedir. Ya da bir cebirsel ifade ve cebirsel ifadedeki değişkenin alacağı değer verilmiştir bu değere göre cebirsel ifadenin alacağı değer kartın arka yüzünde yazılmıştır. Grup başkanı kart destesini elinde tutar ve grup üyelerine sıradaki kartı gösterir. Eğer grup üyesi kartın ön yüzündeki soruya doğru cevabı verebilirse karta sahip olur. Oyun sonunda en çok kart toplayan kartın sahibi olur. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak kalın A4 kağıdına basılarak kesilmelidir.

fad sdfsd

cebirsel ifadeler OYUN

İşlem Karala Oyunu (Tam Sayılar)

Bu etkinlik kâğıt kalem etkinliğidir. “Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer”, “Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar” ve “Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyunda amaç kareler içerisinde yazılı sayılardan ve matematiksel sembollerden yola çıkarak oyunda belirtilen sayıda karenin içini karalayıp işlemin sonucunun doğru olmasını sağlamaktır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

asdasd fdgdfg

işlem karala tam sayılar çözümler işlem karala_tam sayılar

Futoşiki Oyunu (Tam Sayılar)

Bu etkinlik kâğıt kalem etkinliğidir. Çeşitli matris boyutlarında (4X4, 5X5) hazırlanabilen bu oyun, “Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir” ve “tam sayıları karşılaştırır ve sıralar” kazanımlarını sağlayabileceği düşünülmektedir. Oyunda amaç kareler içerisinde yazılı negatif ya da pozitif sayılardan ve kareler arasındaki büyüktür (>) küçüktür (<) işaretlerinden yola çıkarak boş olan karelerdeki sayıları tahmin etmektir. Sudoku oyununa benzer olan bu oyunda belli aralıktaki sayılar (örn: 1-4) satır ya da sütunlarda yalnızca bir kez kullanılmalıdır. Aşağıda etkinliğin uygulanmasına ait resimler görülmektedir. Etkinliğin uygulanması için aşağıdaki linkte verilen pdf dosyaları çıktı alınarak A4 kağıdına basılmalıdır.

asdsad fdgdfg

Futoşiki Oyunu

Futoşiki Oyunu cevaplar